PHP Dersleri 5: Operatörler

Programlamanın büyük kısmının matematikle ilgili olduğunu illa ki bir yerde görmüş okumuşsunuzdur. Nasıl ki matematikte işlemler varsa, programlama dillerinde de işlemler var. Bu işlemler için de kullandığımız operatörler ve işlem önceliğimiz var.

Bu dersimizde aritmetik operatörlere ve işlem önceliği konusuna değineceğiz.

PHP’de 38 tane operatör var. Bunları tamamı ile örnekleri şimdi yapmayacağım. Zaten ilerleyen konular içerisinde hepsinin kullanımını bulacaksanız. Aşağıdaki tablolarda PHP’deki operatörleri bulabilirsiniz.

Aritmetik Operatörler

Operator İsim Örnek Sonuç
+ Toplama $x + $y $x ve $y toplamı
Çıkarma $x – $y $x ve $ farkı
* Çarpma $x * $y $x ve $y çarpımı
/ Bölme $x / $y $x/$y bölümü
% Mod $x % $y $x/$y’den kalan
** Kuvvet alma $x ** $y $x’in $y. Kuvveti. (PHP 5.6 ve üzerinde)

 

 

 

Atama operatörleri

Atama Diğer Gösterim Açıklama
x = y x = y Sağdaki değeri sola atar
x += y x = x + y Toplama
x -= y x = x – y Çıkarma
x *= y x = x * y Çarpma
x /= y x = x / y Bölme
x %= y x = x % y Mod (kalan)

 

Kıyaslama Opertörleri

Operatör İsim Örnek Sonuç
== Eşit $x == $y1 $x ve $y değerleri aynı ise True döndürür
=== Aynılık $x === $y $x ve $y değerleri aynı ve türleri aynı ise True döndürür
!= Eşit Değil $x != $y $x ve $y eşit değil ise True döndürür
<> Eşit Değil $x <> $y $x ve $y eşit değil ise True döndürür
!== Aynı Değil $x !== $y $x ve $y türleri farklı veya eşit değiller ise True döndürür
> Büyük $x > $y $x $yden büyük ise True döndürür
< Küçük $x < $y $x, $yden küçük ise True döndürür
>= Büyük Eşit $x >= $y $x, $yden büyük veya eşit ise True döndürür
<= Küçük Eşit $x <= $y $x, $y’den küçük veya eşit ise True döndürür

Azaltma Arttırma Operatörleri

Operatör İsim Açıklama
++$x Ön-Arttırım $x’, bir arttırır değerini döndürür
$x++ Arka-Arttırım $x’i döndürür değerini bir arttırır
–$x Ön-Azaltma $x’i bir azaltır değerini döndürür
$x– Arka-Azaltma $x değerini döndürür bir azaltır

Mantıksal Operatörler

Operatör İsim Örnek Sonuç
and ve $x and $y $x ve $y doğru ise doğru
or veya $x or $y $x veya $y doğru ise doğru
xor Dışlamalı Yada $x xor $y $x ve $yden biri doğru ise doğru ikisi doğru ise yanlış
&& Ve $x && $y $x ve $y doğru ise doğru
|| Veya $x || $y $x veya $y doğru ise doğru
! Olumsuz !$x $x yanlış ise doğru

Katar İşlemleri

Operatör İsim Örnek Sonuç
. Katar Toplama $txt1 . $txt2 $txt1’in sonuna $txt2’yi ekler
.= Katar Toplamalı Atam $txt1 .= $txt2 $txt2 değerini $txt1’e ekler

Bir de dizi operatörleri var bunlardan farklı olarak ancak dizileri anlatmadan o konuya girmek havada kalacak. Çok küçük bir örnekle ben bu konuyu noktalayacağım. İlerleyen dönemlerde zaten bu operatörleri sürekli kullanacağız.

  1. ders klasörümüzün index.php dosyasına alttaki satırları yazıyoruz.
<?php
$i = 3;
$j = 3;
echo $i++ .
"
"; echo ++$j . "
"; echo $i == $j; echo "
"; echo $i-- . "
"; echo --$j; ?>

 

Çıktısı ise:

Oluyor. Operatörlere ait örneklerle anlattığımız yukarıdaki tablodan çıktıları kıyaslayın.

Bu dersi burada kesiyorum. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Kolay gelsin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *