PHP Dersleri 10: Kontrol Yapıları 1

Aslında temel düzey php konularımızın yarısını bitirdik, ders sayısı olarak yarısını geçtik hatta. Aslında konuların güzel ve artık uygulama yapabileceğiniz kısmı kaldı.

Temel düzey PHP dersleri serimizde şimdi kontrol yapılarını anlatma vaktidir.

Kontrol yapıları, değişkenlerin ve objelerin çeşitli özelliklerini kontrol ederek program akışını yönlendiren yapılardır.

Bunu aslında normal hayattan örneklerle anlatmak çok daha kolay. Örneğin evden çıkacaksını ve mevsimlerden kış. Çoğunluğmuz kendi kendimize bunu söylüyoruz: “Eğer hava yağmurluysa, şemsiye alacağım.” Bu da bizim hayatımızdaki bir kontrol mekanizması.

Bu kontrol mekanizmaları sayesinde durumlara bakıp onlara göre, bir sonraki hamleyi planlama şansımız oluyor.

PHP’de kontrol mekanizması denince herkesin aklına önce if geliyor. Bu derste if, if-else, if-else if- else yapılarını göstereceğim, diğer dersimizde kontrol yapılarına, switch case ile devam edeceğiz.

Öncelikle 10. Ders klasörümüze bir index.php dosyası açıp bir örnek ile başlıyoruz.

 $sayi1){ 
echo "sayi2, sayi1'den büyük "; 
} 
?>

Şimdi sadece if kullandığımız bu örneği açıklamak istiyorum. If parantezleri içerisindeki ifade, mantıksal olarak doğruysa, süslü parantezlerin içerisine girip oradaki ifadeleri çalıştırmaya başlıyor. O yüzden $mantiksal değişkenimiz doğru olduğundan süslü parantezlerin içerisine girip echo ifadesini çalıştırıyor.

İkinci if yapısında $sayi2 > $sayi1 mantıksal ifadesinin doğruluğunu kontrol ediyor. 7 > 3 ifadesi de doğru olduğu için yine süslü parantez içerisine giriyor ve ifadeleri çalıştırıyor.

Şimdi ikinci bir örnekle if-else yapısını tanıyacağız. Aynı scripti index2.php olarak kopyalayarak, üzerinde biraz değişiklik yapıyoruz.

 $sayi1){ 
echo "sayi2, sayi1'den büyük "; 
} else { 
echo "sayi2, sayi1'den küçük"; } ?>

 

Burada yaptığımız tek değişiklik $sayi1 ve $sayi2’nin değerlerini değiştirmek. Ardından ikinci if yapımıza bir else ekliyoruz. Kod çalıştığı zaman, 3 > 7 ifadesini kontrol ediyor ve yanlış sonucunu veriyor. Bundan mütevellit else içerisindeki ifadeleri çalıştırıyor.

Yani if değeri yanlışsa, program else ifadesine yöneliyor.

Peki ya bizim if’te kontrol edeceğimiz değerlerin ne olacağını bilmiyorsak ne olacak?

Bu durumda 3 ve daha fazla şart için if-else if- else yapısını kullanıyoruz. Bunu bir örnekle anlamak için index3.php adında bir dosya daha oluşturuyoruz.

 $sayi1){ 
echo "sayi2, sayi1'den büyük "; 
} else if ($sayi2 

İçerisine bu kodları yazıyoruz. Ve ekrana verdiği çıktı, eşitliğin olduğu yönünde, gördüğünüz gibi program, birinci ifi kontrol ettiken sonra else if i daha sonra 2. Else if’i kontrol ediyor ve hepsinin yanlışlığını ispat ettikten sonra, else içerisindeki ifadeyi çalışyırıyor.

If yapıları bu şekidle çalışıyor. Değişkenlerin bireysel ve birbirine göre durumunu kontrol edip, durumlarına göre çeşitli ifadeler çalıştırıyor.

If konusunda temel olarak anlatacağımız başka bir şey kalmadı, bir dahaki derste, switch case kontrol yapısını konuşacağız. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *