Tag «php dersleri»

PHP Dersleri 12: Döngüler 1

Bir kaç uygulama dersi öncesinde teori çalışacağımız son derslere girmiş bulunuyoruz, bu derslerde döngüleri işleyip daha sonra bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için uygulamalar yapacağız. Döngüler bir ifadenin kaç defa çalıştırılacağını gösteren kod parçalarıdır. Döngüler birbirinin yerine kullanılabilir ancak bazı durumlarda, belirli bir tipte döngünün kullanılması kaçınılmazdır. Bu dersleri de kontrol yapılarında olduğu gibi parçalayarak anlatmayı tercih …

PHP Dersleri 11: Kontrol Yapıları 2

Yazılıma yeni başlayan arkadaşlar, switch case yapısını karmaşık bulurlar, halbuki bu yapı, çok kullanışlıdır ve işlerimizi çok kolaylaştırır. Aslında switch case yapısının görevi, çok fazla sayıda if kullanacağımız ifadeleri sadeleştirmek ve basitleştirmektir. Örneğin bir tshirt’ün rengini kontrol edeceğiz, bunun için 5-6 tane if else if yazacağımız bir switch ifadesi ile bunu yapabiliyoruz. Peki bu nasıl …

PHP Dersleri 10: Kontrol Yapıları 1

Aslında temel düzey php konularımızın yarısını bitirdik, ders sayısı olarak yarısını geçtik hatta. Aslında konuların güzel ve artık uygulama yapabileceğiniz kısmı kaldı. Temel düzey PHP dersleri serimizde şimdi kontrol yapılarını anlatma vaktidir. Kontrol yapıları, değişkenlerin ve objelerin çeşitli özelliklerini kontrol ederek program akışını yönlendiren yapılardır. Bunu aslında normal hayattan örneklerle anlatmak çok daha kolay. Örneğin …

PHP Dersleri 7: Fonksiyonlar – 1

Dizi değişkenleri konusuna geçmeden önce fonksiyonlar konusuna girmenin daha isabetli olacağını düşünüyorum. Fonksiyonlar konusunu ise 2 ayrı derse bölerek anlatmak daha doğru olacak. İlk dersimizde, bir değer döndürmeyen fonksiyonları ele alırken, ikinci dersimizde değerleri geri döndüren ve özyinelemeli fonksiyonları ele alacağız.   Fonksiyon kısaca pek çok defa yapılacak bir işlem parçasını bir isim altında kurallaştırmak …

PHP Dersleri 6: Sabitler

Değişkenlerden söz ettik. Bir de değişkenlerin değeri değişmeyen bir cinsi var. Onlara da sabitler diyoruz. Sabitler tanımlandıktan sonra bir daha değiştirilemiyor, bunları genellikle siteye ait konfigürasyonlarda kullanıyoruz. Örneğin veritabanı kullanıcı adı sabit olarak atanabilir. Bu ders çok kısa sürecek şimdide söylemek isterim. Bir sabit tanımlamak için define() fonksiyonunu kullanıyoruz. define(isim, değer) şeklinde tanımladığımız sabite ait …