PHP Dersleri 12: Döngüler 1

Bir kaç uygulama dersi öncesinde teori çalışacağımız son derslere girmiş bulunuyoruz, bu derslerde döngüleri işleyip daha sonra bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için uygulamalar yapacağız.

Döngüler bir ifadenin kaç defa çalıştırılacağını gösteren kod parçalarıdır. Döngüler birbirinin yerine kullanılabilir ancak bazı durumlarda, belirli bir tipte döngünün kullanılması kaçınılmazdır.

Bu dersleri de kontrol yapılarında olduğu gibi parçalayarak anlatmayı tercih ediyorum, ilk dersimizde for döngüsünü anlatacağım. For döngüsü, adım büyüklüğü, başlangıcı ve sonucu belli durumlarda kullanılması tercih edilen bir döngüdür.

Yani evden bakkala birer birer on adım git şeklindeki ifadeleri for döngüsü kullanarak PHP’ye çeviriyoruz. Ya da başlangıçtan, 30. Basamağa kadar merdivenleri ikişer ikişer çık. Örneklerden görebileceğiniz gibi, başı, sonu ve adım büyüklüğü belli olan örneklerden for döngüsü kullanılıyoruz. Şimdi bunu bir kaç örnekle somutlaştıralım. Ders 12’ye ait klasörümüze bir index.php dosyası açıyoruz.


<?php

for($i=0; $i < 10; $i++){

echo $i . "
"; } ?>

 

İçerisine yazdığımız bu kodu çalıştırdığımız zaman çıktısı bu şekilde oluyor:

Peki neden 0’dan başladı da 9’a kadar geldi, 10 yerine? For’un ilk parametresi başlagınç noktası, ikinci parametresi sınır’ı, üçüncü parametresi ise, adım büyüklüğü.

For başlangıç noktasına geldikten sonra koşulu kontrol eder, ifadeyi çalıştırır, adım atar, koşulu kontrol eder, adım atar…

Peki 1’den 30 da kadar 3’er 3’er bütün satıları yazmasını istersek? Bunu da bir index2.php dosyasına kaydediyoruz.


<?php

for($i=1; $i <= 30; $i += 3){

echo $i . "
"; } ?>

Gördüğünüz gibi programın başlangıç noktası, çalışma koşulu ve adım büyüklüğü değişebiliyor.

For döngüsü ile ilgili temel konularımız bu kadar. Bir dahaki dersimizde while döngüsü ile devam edeceğiz. Yorum ve eleştirilerinizi, sorularınızı yanıtlamayı dört gözle bekliyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *